Quý khách để lại thông tin để được tư vấn

Tin tức bất động sản

Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư của khu kinh tế của khẩu móng cái

15:43 20/08/2020

Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư của khu kinh tế của khẩu móng cái !

Trong những năm gần đây, Quảng Ninh đã nỗ lực thực hiện tốt việc xây dựng và phát triển khu kinh tế cửa khẩu nhằm phát huy cao nhất các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng. Trong đó, khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái với nhiều chính sách ưu đãi đầu tư đã khẳng định vai trò hạt nhân trong phát triển kinh tế cửa khẩu của tỉnh.

Sau đây là nội dung chính sách ưu đãi cũng như chích sách hỗ trợ đầu tư của thành phố cửa khẩu Móng Cái

 

*ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ ĐẦU TƯ TRONG KHU KINH TẾ CỬA KHẨU 

(Bao gồm cả KCN Hải Yên, KCN cảng biển Hải Hà thuộc KKTCK Móng Cái)

 

1. Thuế thu nhập doanh nghiệp: (Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp)

a) Thuế suất thông thường:

- Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thông thường là 20%; ngoại trừ một số doanh nghiệp đặc thù như thăm dò, khai thác dầu khí (32%-50%), thăm dò khai thác mỏ tài nguyên quý hiếm (50%)...

b) Thuế suất ưu đãi và ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế

- Thuế suất 10% trong 15 năm; Miễn thuế 04 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại KKTCK. (Thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính liên tục từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế).

2. Thuế thu nhập cá nhân: (Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế).

Giảm 50% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo quy định đối với người Việt Nam và người nước ngoài trực tiếp làm việc, sản xuất kinh doanh tại KKTCK. 

3. Thuế nhập khẩu: (Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu).

Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu (thiết bị, máy móc, vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được) để tạo tài sản cố định theo quy định đối với dự án đầu tư tại KKTCK (trừ khu phi thuế quan) .

4. Tiền thuê đất, thuê mặt nước: (Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước)

- Miễn tiền thuê đất, mặt nước đối với dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư theo quy định.

- Kể từ ngày dự án hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng, miễn tiền thuê đất, mặt nước trong 11 năm đối với các dự án, miễn trong 15 năm đối với các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư theo quy định.

- Đối với nhà đầu tư tại KKTCK Móng Cái: được giảm 70% tiền thuê đất, mặt nước tính theo đơn giá thuê đất, mặt nước áp dụng tại huyện có mức giá thuê thấp nhất trong địa bàn tỉnh theo quy định của UBND tỉnh Quảng Ninh, tính từ năm nhà đầu tư hết thời gian được hưởng các ưu đãi nêu trên.

5. Tiền sử dụng đất: Nhà đầu tư được giao đất có thu tiền sử dụng đất để làm mặt bằng sản xuất kinh doanh thì được: (1) Miễn tiền sử dụng đất đối với dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư; (2) Giảm 50% tiền sử dụng đất phải nộp đối với dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư; (3) Giảm 30% tiền sử dụng đất phải nộp đối với dự án không thuộc trường hợp (1) và (2) nếu trên.

6. Chính sách hỗ trợ của tỉnh Quảng Ninh: (Quyết định 2895/2015/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh).

6.1. Đối với Chủ đầu tư hạ tầng KCN

 Được: (1) Hỗ trợ ứng trước 30% chi phí bồi thường, GPMB, tái định cư khi đã chi trả 50% giá trị theo phương án chi trả được duyệt; (2) Hỗ trợ 30% tổng mức đầu tư hệ thống xử lý nước thải KCN (tối đa 30 tỷ đồng) sau khi đã hoàn thành xây dựng.

- Chủ đầu tư hạ tầng KCN diện tích 100ha trở lên được xét ưu tiên đầu tư khu đô thị hoặc khu dân cư dịch vụ hạ tầng xã hội ngoài hàng rào đi kèm KCN có diện tích tương ứng 30% - 50% diện tích KCN.

6.2. Đối với Chủ đầu tư dự án thứ cấp

- Được: (1) Hỗ trợ chi phí đào tạo nghề ngắn hạn cho người lao động trong 02 năm đầu kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư; (2) Hỗ trợ 50% chi phí đi lại khi tham gia chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư của tỉnh; (3) Miễn phí thông báo thành lập doanh nghiệp và giảm 15% phí quảng cáo sản phẩm trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Quảng Ninh và website Ban quản lý Khu kinh tế.

 

Bấm vào link tại đây nếu các bạn muốn hiểu rõ hơn về chích sách .

Bài viết liên quan

nếu bạn là nhà đầu tư hay khách hàng đang quan tâm cũng như chuẩn bị mua sản...

Kalong Riverside City là dự án đầu tiên tại Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh...

Dự án kalong riverside city là dự án do chủ đầu tư công ty cổ phần thương mại...

tại sao móng cái lại có sức hút nguồn vốn đổ về đầu tư đến như vậy ?...

trong những năm vừa gần đây móng cái đã có nhưng bước chuyển biến không hề...

Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư của khu kinh tế của khẩu móng cái !

Vui lòng để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ gọi lại ngay sau 5 phút.

Hoặc liên hệ với chúng tôi theo hotline:

Phạm Minh Quang

0332534454